Hypotheekproces

De tijd dat men met een loonstrookje naar de bank of tussenpersoon ging om een hypotheek aan te vragen is al lang voorbij. Financiële planning voor het aangaan van een hypotheek is een absolute must. Bijna alle geldverstrekkers houden zich strikt aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Volgens de AFM (Autoriteit Financiële Markten) vaak te strikt. De code biedt voldoende mogelijkheden om maatwerk te leveren.

Intakegesprek

Het intakegesprek zie ik als een eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek komen al veel zaken op tafel zoals uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Hierdoor kan ik mij een eerste beeld vormen wat ik voor u kan betekenen en wat dit gaat kosten. Veelal is dit een vast bedrag. In dit bedrag is inbegrepen het gehele advies en bemiddelingstraject, aanvraag overlijdensrisicoverzekering en de belastingaangifte (niet voor ondernemers) over het jaar dat de woning wordt aangekocht.

Inventarisatie

Tijdens dit traject moeten de schoenendozen, ordners en financiële overzichten op tafel komen. Aan de hand van uw inkomsten – en uitgaven, vermogen, verzekeringspolissen, pensioenoverzichten en arbeidsvoorwaarden kan ik een financieel plan maken om te beoordelen of uw wensen haalbaar en verantwoord zijn. Ik kan u tevens advies geven waar mogelijke besparingen zijn te realiseren.

Aanvraag en offerte

Uit het advies blijkt welke hypotheekvorm voor u het beste geschikt is gezien uw wensen en doelstellingen. Voor starters op de woningmarkt zijn er maar weinig smaken. Zij kunnen kiezen uit de annuïteiten- of lineaire hypotheek in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering al dan niet gecombineerd met een inkomensverzekering.

Voor bestaande hypotheekklanten is er nog een mogelijkheid om een stukje aflossingsvrije hypotheek mee te nemen naar de nieuwe woning echter niet meer dan 50% van de waarde van de nieuwe woning. Dit in tegenstelling tot vroeger waar in sommige gevallen tot meer dan 100% van de waarde aflossingsvrij kon worden gefinancierd.

Charlotte van Bourbonlaan 15
6961 EP Eerbeek
Tel: 0313-655898
tombloemheuvel @planet.nl

Meer informatie over de
ondernemershypotheek

Meer informatie over
de startershypotheek

Meer informatie over
de verhuurhypotheek